Info & support

ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Homepage    Info    Voorwaarden    Privacy verklaring   Voorwaarden, regels en verklaringen

Wat zijn cookies?
De stichting Care Net Holland (CNH) en ComboData (CD) maken binnen hun websites gebruik van Cookies. Met cookies kan door CNH/CD en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het optimaal laten werken van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. De advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

Cookies uitzetten?
Bij het bezoeken van onze websites zal u gevraagd worden om cookies wel of niet te plaatsen. Daarnaast kan u binnen uw browser cookies uitschakelen. Lees ook deze informatie van de consumentenbond.

 

bla

Versie: 26-05-2018 / 01

Voorwoord:
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Met het correct naleven van de AVG worden risico’s verder beperkt maar dit is zeker geen garantie dat uw privacy 100% veilig is. Na verloop van tijd zien we dat zelfs de sterk beveiligde omgevingen van banken, bedrijven en overheden regelmatig een succesvolle prooi zijn van hackers. Wees u hiervan altijd bewust als u informatie deelt en/of klikt op een link. Kies voor iedere website een uniek wachtwoord. 

Inleiding:
Stichting Care Net Holland (CNH) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Binnen deze privacyverklaring geven wij o.a. aan welke persoonlijke informatie wij registeren, hoe wij hiermee omgaan, hoe u deze kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, nieuwsbrieven en online kanalen van de stichting Care Net Holland (CNH), hieronder nader omschreven. Stichting Care Net Holland kan verder in deze tekst afgekort worden tot CNH.

Actieve / primaire domeinnamen:

 • CNH.nl
 • ZorgPortaal.nl
 • ZorgKrant.nl

Passieve domeinnamen:

CNH beschikt over een groot aantal passieve domeinnamen. Deze verwijzen in de regel naar een pagina binnen een actieve domeinnaam van CNH en vallen wat betreft de privacy verklaring onder deze actieve domeinnaam. Onder de passieve domeinnamen ook websites in voorbereiding. Deze zijn in de regel niet (volledig) toegankelijk voor het publiek en kunnen een eigen of aanvullende privacyverklaring gebruiken, hieronder:

 • ZorgCommunity.nl

Kanalen van derden:
CNH maakt gebruik van kanalen van derden. In de regel vallen deze onder de privacyverklaring van het betreffende domein / derden. Deze privacy verklaring is bij kanalen van derden van toepassing op die onderdelen waar CNH zelf actief informatie verzamelt en/of verwerkt. 

 • Facebook.com/cnh
 • Facebook.com/zorgportaal.nl
 • Twitter.com/zorgportaal

Functionaris gegevensbescherming en contactgegevens:

Kees Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Care Net Holland Hij is te bereiken via kees@cnh.nl.

CNH is gevestigd op het volgende adres:
Molenstraat 164,
2681 BW Monster.
https://www.cnh.nl
info@cnh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
stichting Care Net Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mail adres.
 • Relevante zorgopleiding(en).
 • Relevante doelgroep(en).
 • IP adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u hiervoor toestemming gegeven hebt.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en eventueel content te beheren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het is binnen de kanalen van CNH niet toegestaan om patiënten informatie en/of gevoelige persoonsgegevens uit te wisselen. De kanalen van CNH zijn primair bedoeld voor het uitwisselen van openbare en/of besloten informatie. Rapporteer a.u.b. overtredingen via info@cnh.nl.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cnh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
stichting Care Net Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Care Net Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
stichting Care Net Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw naam, e-mail adres en logingegevens …
Zolang u een account heeft bij CNH bewaren wij gegevens zoals uw naam, e-mail adres, naam, het IP adres waarmee u bent aangemeld, etc.

Uw reacties en bijdragen …
Reacties op b.v. een nieuwsbericht of blog worden voor onbepaalde tijd geplaatst en eventueel geanonimiseerd indien u dit verzoekt.

Automatische gegevens …
Voor de statistieken worden verschillende gegevens geregistreerd zoals het aantal klikken op een nieuwsbericht, etc. Dit is tevens gedaan om technische en beveiligingsproblemen te signaleren. Deze gegevens worden gemiddeld 3 maanden bewaard, eventueel langer indien de wetgever dit voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
stichting Care Net Holland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
stichting Care Net Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Care Net Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cnh.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

stichting Care Net Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
stichting Care Net Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De servers van CNH zijn gehuisvest binnen een Nederlands datacentrum. Het datacentrum is 7 x 24 uur per dag fysiek beveiligd en voorzien van de meest gangbare certificaten zoals NEN 7510 en ISO 9001. Het technische beheer van de server is onder strenge voorwaarden uitbesteed aan Jurian van der Knaap, Zweden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cnh.nl.

 

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites binnen het ZorgPortaal.nl netwerk en deze website berusten bij ComboData B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en websites van ComboData B.V. en partners.

Veel foto's zijn bijvoorbeeld ingekocht bij professionele fotografen en fotobureaus. De auteursrechten van deze foto's zijn in de regel in handen van de fotograaf en/of het bureau.

Met uitzondering van kleinschalig privé gebruik is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende, inhoud en/of internetdiensten van ComboData B.V. en partners, in originele of bewerkte vorm, te verspreiden.

Uitdrukkelijk vermelden wij dat het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar onze content en/of gebruik te maken van door ons aangeboden RSS feeds.

Voor vragen m.b.t. beeldmaterialen verwijzen wij in de regel door naar de betrokken (beroeps)fotograaf. Voor teksten verwijzen wij in de regel door naar de bron. In veel situaties staat deze vermeld bij de content. Mocht u twijfelen neem dan contact op met onze helpdesk.