ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Homepage    Info    Over ZorgPortaal   Ontstaan ZorgPortaal

ZorgPortaal.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland (CNH), in samenwerking met NU'91, LEVV en AVVV. De laatste twee organisaties zijn inmiddels opgegaan binnen V&VN.

Stichting Care Net Holland ...

Vanaf 1988 richt de stichting CNH zich op het bevorderen van de digitale uitwisseling binnen de Nederlandse zorgsector. Met de komst van het World Wide Web (WWW) heeft CNH tientallen beroepsorganisaties van zorgprofessionals ondersteund bij de introductie en implementatie van het Internet. Destijds liep de doelgroep nog niet voorop en ging er veel energie naar het bevorderen van het Internet gebruik.

Webportaal voor zorgprofessionals ...

ZorgPortaal.nl moest o.a. fungeren als een webportaal voor zorgprofessionals en de tientallen beroepsorganisaties een kanaal bieden richting de doelgroep. Daarnaast was het bevorderen van de positieve beeldvorming m.b.t. het leren, werken en (bij)blijven binnen de zorgsector een belangrijke doelstelling.

Een kostendekkend concept ...

Buiten een bescheiden, maar belangrijke opstartsubsidie vanuit het LEVV waren er bij de startfase weinig financiële middelen beschikbaar en is gezocht naar een constructie waarbinnen het ZorgPortaal.nl kostendekkend geëxploiteerd kon worden. De commerciële exploitatie is vanaf de start tot augustus 2014 uitbesteed aan ComboData B.V. Vanaf augustus 2014 is de exploitatie weer in handen van de stichting Care Net Holland (CNH).

Nog voor de lancering hebben Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, Elsevier gezondheidszorg, IZZ, PGGM en Start Medi Intrim zich voor meerdere jaren aangesloten bij dit initiatief. Hiermee was een unieke samenwerking ontstaan die de kosten sterk reduceerde en de kwaliteit en het bereik aanzienlijk heeft vergroot.

Opening...

In december 2000 is tijdens de Medica in Utrecht het eerste ZorgPortaal.nl formeel geopend door Mw H. Gelderblom-Lankhout, lid Eerste Kamer en voorzitter Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV). In 2002 heeft dr. E. Borst als minister van VWS formeel de eerste stelling geplaatst binnen ZorgForum.nl en hiermee de eerste ZorgPortaal.nl dochter geopend.

Meer dan 1 miljoen professionals bereikt via print en events ...

De eerste jaren zijn er vele honderden advertenties geplaatst binnen de vakbladen, was ZorgPortaal.nl prominent aanwezig binnen de belangrijkste vakbeurzen en werden enkele vakbladen voorzien van content (artikelen, relevante links, etc.). Dankzij het enorme bereik van partners als PGGM, BSL en Elsevier Gezondheidszorg zijn ruim een miljoen (unieke) zorgprofessionals meerdere malen benaderd en groeide het online bezoek snel.

green arrowLees meer over de doelgroep en missie