ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Homepage    Info    Voorwaarden   Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Informatie binnen het Zorgportaal.nl netwerk is niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De stichting Care Net Holland, ComboData B.V. en deelnemende organisaties aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor (on)juiste informatie en adviezen binnen haar websites. Wij sluiten uitdrukkelijke iedere aansprakelijk uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het juist of onjuist gebruikt van onze websites en de hierbinnen aangeboden informatie.