× Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. (aan de zorg gerelateerde) beroepsinhoudelijke zaken, waar geen ander forum voor beschikbaar is.

Topic-icon autonomie in de geriatrische zorg?

19 mei 2003 18:23 #4003 door Anonymous
Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een betoog over de autonomie van de geriatrische zorgvrager in verpleeg/verzorgingshuizen en de thuiszorg.
Het valt mij op dat ik veel kan vinden of het wel of niet handhaven van de autonomie voor psycho-geriatrisch patienten in de literatuur. Ik ben echter juist geinteresseerd in hoeverre autonomie bij NIET-psycho-geriatrisch patienten in verpleeg/verzorgingshuizen gehandhaafd blijft. Ik kreeg als advies om internet pagina's van deze instellingen te bekijken, maar hier kom ik niet verder dan een mooi geformuleerde zorgvisie die geheel op de patient gericht is. Uit de praktijk weet ik dat dit gewoon niet het geval is.
Ik vroeg me af of mensen (werkzaam in deze instellingen) kunnen vertellen wat zij binnen hun werkzaamheden met de autonomie van de geriatrisch patienten doen. Mogen ze zelf weten hoe laat ze naar bed? Of ze willen eten of niet? Hoeveel meubelen ze in hun kamer mogen? Of ze mogen douchen of niet? En waarom nemen ze in sommige gevallen de autonomie af? Wat vinden de patienten hiervan?

Jet

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

20 mei 2003 18:44 #4004 door Anonymous
Dag Jet, Een boeiend onderwerp. Misschien ben ik wel HEEL negatief over de zorg die in verpleeghuizen gegeven wordt. Maar ik heb als ex-ziekenverzorgende in veel verpleeghuizen gewerkt en wat mij opviel was gewoonweg schrijdend:
Ik zal een aantal voorbeelden noemen:
- bewoners die niet mogen bepalen hoe laat ze naar bed gaan of uit bed komen. (immers voor de nacht mogen er niet teveel bewoners meer op zitten) Een organisatorisch probleem denk ik, waarom de zorgpieken alleen in de ochtenduren is dus mijn vraag? Nachtdienst had in verhouding meer huishoudelijke taken, dan de late en vroege dienst.
- douchen, vaak 1x per week (getverderrie, ik moet er zelf niet aan denken hoor), zondag vaak een zondagswasje. (alleen gezicht, bovenkant en billen) Douchen alleen in de ochtend, waarom niet s'avonds??
- eten en drinken werd vaak al van te voren bereid? Soms werd er brood gesmeerd al in de nachtdienst. Bewoners kregen te eten wat ze bij opname ooit eens hadden gezegd wat ze lekker vonden. Warm eten alleen s' middags, waarom niet s' avonds als een bewoner dat liever heeft?
- bepaalde bewoners die langer op bed moeten blijven liggen dan andere bewoners. Vaak werden eerst de lichtere 'gevallen' uit bed gehaald. De zwaardere mensen als laatste. (over patientgerichtheid maar te zwijgen)
- activiteiten werden alleen op vaste momenten aangeboden, ook als bewoners hier geen zin in hebben. Activiteiten ook aanpassen aan het individu. Waarom geen activiteiten/woonbegeleider die meedraaid in een dag/late dienst.

Tevens viel het mij op dat er onder de verzorgenden wel genoeg wil was om dit te veranderen, maar dat het vaak organisatorisch niet kon.
De organisatie bepaalde welke diensten er in een dag, late of nachtdienst nodig was, weinig inspraak door verzorgenden over de haalbaarheid qua zorgzwaarte, de ethische kwesties rondom kwaliteit van zorg ed.
Wat nodig is naar mij idee is:
- meer inspraak door verzorgenden
- intervisie voor verzorgenden, waarin zorgproblemen besproken worden.
- flexibiliteit, verzorgenden/verpleegkundigen zijn (naar mijn idee) vaak geneigd om vast te houden wat ze gewend zijn.
- kleinschalige zorgafdelingen, woonprojecten voor dementerenden
- autonomie vergroten door bewoners meer te stimuleren in de activiteiten. Bijv. woonprojecten waarin dementerenden (net als de Z) zelf helpen met koken, boodschappen doen ed.
- waarom geen woonbegeleiders (Ab-ers,SPW-ers/SPH-ers werkzaam in een verpleeghuis, het is nog teveel klinisch (verzorgenden en vpk.)
Maar dan ook werkzaam in dag en late diensten.
- beleid op een afdeling afstemmen waarin de autonomie het uitgangspunt is. Collega's die elkaar durven aanspreken wanneer dit niet nageleefd wordt.
- enthousiasme voor het vak, de zorg voor verpleeghuisbewoners
- leerlingen zijn vaak inspirerend op dit gebied, nog niet gehospitaliseerd deze zouden serieuzer genomen moeten worden.
- accomodatie in veel verpleeghuizen is onder de maat, accent moet liggen op privacy (eigen slaap-zitkamer met keukentje en douche/wc)
- veel afdelingen/verpleeghuizen zeggen wel dat ze belevingsgericht of patientgericht werken, maar dat is vaak niet zo. Vaak weten ze niet eens wat het precies inhoudt en hanteren ze maar een paar begrippen vanuit deze visie.

Dus Jet, je ziet ik heb genoeg aan te merken over de verpleeghuiszorg. Voor mij waren dit de belangrijkste redenen om te stoppen als ziekenverzorgende en verder te leren voor vpk. in de psychiatrie. Gewoonweg omdat ik (persoonlijk) moeite kreeg hoe geriatrische zorg werd gegeven, hoe hier tegenaan gekeken werd cq. de cultuur binnen de verzorgenden en verpleeghuis.
Ik heb regelmatig meegemaakt dat ik scheef werd aangekeken als ik bij een verdrietige bewoner ging zitten. Een stuk cultuur en mentaliteit moet ook veranderen vind ik.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

20 mei 2003 20:39 #4005 door Anonymous
ik vind hilde wel heel erg negatief.

ik werk nu ruim twaalf jaar in het verpleeghuis.
""bij ons ""bepalen de bewoners cq clienten zelf waneer ze naar bed willen
of eruit willen komen .
alleen als het medisch niet verantwoord is nemen wij het over.

wij hebben alleen een en twee persoonskamers dus privacy is er zeker wel
eigen spullen mogen ze gewoon menemen zolang wij ons werk maar kunnen doen.

douchen gebeurt twee tot drie keer per week.
maar vergeet niet dat je met oudere mensen temaken hebt deze zijn thuis anders gewent.
wij hebben zelfs mensen die bang zijn onder de douche.
je moet niet je eigen normen en waarden vergelijken met die van de
de bewoners.

wij zijn opzich erg flexibel maar kampen ook met personeelstekort dus zal je met de bewoners compromieen moeten sluiten
het is natuurlijk niet zo"" u vraagt en wij draaien""

waar je het meeste last van hebt is de familie die willen vaak allerlei afspraken die de patient niet wil of kan .
familie wil dat vader of moeder van de kamer af komt
vader of moeder zit liever alleen
wij vinden de patienten vaak eenzaam ,niet de patient zelf.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

21 mei 2003 09:54 #4006 door Anonymous
Mooi dat het bij jullie anders gaat, maar in veel instellingen (en ik hoor dat het nog steeds zo is) is het nog steeds zo wat ik hierboven schets.
Tuurlijk heb ik rekening gehouden met dat mensen vroeger anders gewend waren, maar ik heb ook bewoner meegemaakt die wel iedere dag wilde douchen, maar dat kon niet. 1 x in de week en thats it! Getverderrie, daar moet je toch niet aan denken!
Zelf ga je toch ook iedere dag onder de douche?
Ik schets ook een ideale situatie, je zegt: wij hebben veel privacy, maar als ik naar een ideale situatie kijk vind ik een tweepersoonskamer al geen privacy. Je slaapt immers bij iemand op de kamer die je zelf niet hebt uitgekozen. Let wel, ik praat vanuit mijn eigen visie.
En wat betekend niet medisch verantwoord? Bij bedcompicaties kan ik mij het voorstellen, maar stel dat iemand ondanks dat toch graag wil uitslapen, of een film wil afkijken? Ik zelf heb meegemaakt dat iemand gewoon naar bed werd gebracht, onder protest. Kijk, en dat vind ik echt niet kunnen.
En personeelstekorten, dat begrijp ik ook wel. Maar ikzelf ben van mening, dat verpleeghuizen zoals dat hier in Nederland is ingericht (zowel organisatorisch als gebouw) erg ouderwets is en dat dit anders ingericht kan worden. Onlangs is Agnes Kant ( 2e kamerlid van de SP) op werkbezoek geweest voor een project voor ouderenzorg. (ik geloof Denemarken of Noorwegen) en kwam daar tot de conclussie dat verpleegkhuizen en verzorgingshuizen in Nederland daar nog veel van kunnen leren. O.a wonen daar de mensen langer thuis. (ondanks somatische of psychische gesteldheid) Er is meer zorg, ook aan huis. Er zijn bijna geen verpleeghuizen daar. Tevens zijn er woonprojecten, zoals ik hierboven beschreef. Niet zo klinisch als een verpleeghuis. Waarin autonomie daardoor beter tot zijn recht komt. En als er verpleeghuisindicatie is, dan zijn verpleeghuizen niet vergelijkbaar met hier. Vaak ook in de vorm van woonvormen. Met een team van verzorgenden/verpleegkundigen dat zich over de woonvormen rouleert.
Misschien is het wat duurder in het begin, maar verpleeghuizen zijn ook duur. Ondanks de mooie gebouwen die tegenwoordig gebouwd worden is er nog niet echt veel privacy en zelf beschikkingsrecht. Voor psychogeriatrische bewoners wordt nog teveel gedacht. Terwijl ook deze groep beslist nog gevraagd kan worden wat hij of zij wil. Nogmaals ik wil niet negatief klinken, maar mijn visie is dat de ouderenzorg in Nederland beslist anders kan.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

21 mei 2003 11:08 #4007 door Anonymous
Natuurlijk, het kan altijd beter.Als evaluatie van de dag zou je eigenlijk moeten zeggen : Hoe kunnen we het morgen beter doen?
Maar net zoals bij Miranda wordt er bij ons ook zo gewerkt. En waarom? Omdat ons team het zo wil. En ik denk dat je de oorzaak daar moet zoeken wil dat niet lukken. Je hebt een afdelingsdoelstelling en daar moet je met je team aan werken om daaraan te kunnen voldoen. Zoveel mogelijk clientgericht werken. Mensen die bij ons vaker gedouchd willen worden worden bij ons ook vaker gedouchd.enz.
Het voorbeeld van het Deense model daar heeft een keer een artikel van gestaan , in vakblad Ouderenzorg (weet niet meer welk nummer) Maar het artikel heet:" De onweerstaanbare eenvoud van het Deense model".Het is niet alleen duurder in het begin, de Denen betalen meer meer van hun Bruto Nationaal Product aan ouderenzorg.(dit terzijde)
Op zich een ideaal model, maar kun je er hier mee beginnen? Om het zo op te zetten als in Denemarken heb je veel en veel meer personeel nodig .Zie je dat hier al verwezenlijkt worden ? Nou ik niet.
Mijn visie is dus dat je als team veel kunt verwezenlijken om clientgericht te kunnen werken.

met vriendelijk groet, Rita.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

21 mei 2003 12:45 #4008 door Anonymous
Beste Jet,

Mogelijk heb je wat aan het artikel uit:
-Denkbeeld- december 2001
Wilsbekwaamheid in de praktijk
"Botsende belangen"
Robert Helle

Tegenstellingen lijken vaak om botsende belangen te gaan, maar in veel gevallen kunnen zij verklaard worden uit de onderliggende normen en waarden van de betrokken partijen.
Van professionele huplverleners mag echter worden verwacht dat zij hun eigen normen en waarden bespreekbaar kunnen maken.
Door een open dialoog aan te gaan met de andere betrokkenen, is het mogelijk in kwesties rond wilsbekwaamheid een gemeenschappelijke basis te vinden voor goede zorg.

Verder is er nog een boek:
Morele problemen in de ouderenzorg
"overbelasting van het begrip autonomie"
J.J.M. van Delden, C.M.P. Hertogh &H.A.M. Manschot (1999)
Van Gorcum, 230 pag., was fl49,90.
Volgens Carolien Smits, psychogerontoloog van het Timbos-instituut, komt de nieuwe zorgethiek die zij bepleiten nog onvoldoende uit de verf.

Succes verder!

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

21 mei 2003 13:16 #4009 door Anonymous
Hallo, Ik ben werkzaam bij de thuiszorg en bij ons in de groep werken we vraaggericht. Wil de client elke dag douchen, dan kan dit. Ook het tijdstip waarop de client dit wil wordt rekening mee gehouden.
Wij zijn met een team van 20 collega's, verzorgende B tot en met wijkverpleegkundige. Ieder is eerstverantwoordelijke van een aantal clienten. Daar ben je dus verantwoordelijk voor de gang van zaken, aanspreekpunt voor de client(en zijn familie) En voor je collegas ben je ook aanspreekbaar op zaken betreffende die client.
In overleg met je client regel je daar de zorg en je stemt deze af op de wensen en gewoonten van deze client.
Dit werkt erg goed, ieder voelt zich zeer betrokken bij haar werk.

Ik heb het idee dat verzorgenden in een verzorgingshuis/verpleeghuis het soms drukker hebben met elkaar dan met de bewoners. Als ik hoor dat er nog steeds toiletrondes bestaan omdat het koffiepauze is waar blijven we dan met autonomie in de geriatrische zorg.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

22 mei 2003 19:32 #4010 door Anonymous
Kijk dat vind ik nou typisch, het deense model bij voorbaat afwijzen dat dit niet lukt. Ik hoor veel werkers in de zorg ditzelfde zeggen, de kan-niet cultuur. Tja, zo komen wij niet verder. Wat nodig is: andere politiek, verandere visie in de maatschappij, maar vooral: wat verdiend de oudere in deze Nederlandse maatschappij. Droevig dat dit in zo'n rijk land als Nederland niet kan, heel droevig.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.