ZorgPortaal.nl

Humor coverHumor als verpleegkundige interventie1 212x300

Tegelijk met het verschijnen van het boek “Humor als verpleegkundige interventie” in 2007 werd een klein onderzoekje gedaan naar humor. Nu, tien jaar later, verschijnt het boek “Humor als verpleegkundige interventie 2.0” en daarom lijkt het ons gepast om dezelfde twee vragen opnieuw te stellen, om te onderzoeken of er iets veranderd is. Op 1 april 2018 is deze poll gestopt.

Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden met directe patiënten/cliëntencontacten.

{advpoll id='1' view_result='0' width='0' position='center'}

{advpoll id='2' view_result='0' width='0' position='center'}