ZorgPortaal.nl


Hier blogs m.b.t. uw persoonlijke ervaringen met zorgverleners. Het is niet de bedoeling om zorgverleners aan de schandplaal te nagelen, wel is opbouwende kritiek toegestaan.