ZorgPortaal.nl


Politiek Den Haag ziet ineens overal hele goede verpleeghuizen! Welke dan? Waar dan?

Politiek Den Haag ziet ineens overal hele goede verpleeghuizen! Welke dan? Waar dan?

In het debat in de Tweede Kamer over de crisis in de verpleeghuiszorg meldden meerdere Kamerleden dat ze in Nederland een heleboel hele goede verpleeghuizen hadden ontdekt. Hoe ze dat wisten? Waar die huizen stonden? Dat vertelden ze er niet bij. Maar hun stemming zat tegen euforie aan.

Als de huizen waar het minder goed gaat de 'best practices' van de hele goede huizen overnemen, dan is de crisis in de verpleeghuiszorg zo opgelost. En als die huizen zich niet verbeteren? Dan wordt het bestuur uit de ouderlijke macht gezet. Op het Binnenhof wordt men blijer van een bezweringsformule dan van een integrale oplossing. Probleem afgehandeld. Volgende probleem.

Waar zouden deze Kamerleden hun vrolijk stemmende ontdekking op baseren, behalve op hun eigen indrukken tijdens een paar werkbezoeken? Er zijn drie mogelijke bronnen:

De rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg [IGZ]

Van de meeste verpleeghuizen is geen inspectierapport beschikbaar. De IGZ bezoekt namelijk wel alle overkoepelende instellingen, maar niet alle verpleeghuizen. Als een instelling 8 verpleeghuizen heeft, dan is er minimaal 1 bezocht. Als het meezit 2.

De integrale rapporten die er wel zijn [sommige inspecties blijven beperkt tot een thema zoals medicatieveiligheid], zijn gebaseerd op de toetsing van normen gekoppeld aan een negental thema's. Van zorgleefplan tot woonomstandigheden, van informatie tot veiligheid. Ook wordt getoetst of er voldoende bekwaam personeel is. De normen worden ontleend aan het kwaliteitskader voor verantwoorde zorg, beroepsnormen en wetten.

De IGZ toetst bijvoorbeeld niet of bewoners steun ervaren bij het op een waardige manier afsluiten van het leven. En evenmin of bewoners niet onnodig met hun afhankelijkheid geconfronteerd worden. Kwaliteit van leven, daar is de IGZ niet van. De IGZ is een ziekenhuisinspectie die gefocust is op systeemrisico's ten aanzien van gezondheid en die afstandelijk toetst. Meewerken met zorgverleners of praten met bewoners zal je deze Inspectie niet zien doen.

De uitkomsten van de tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder bewoners

Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door externe bureaus met behulp van een landelijk instrument, de zogenaamde CQ Index. Bewoners [en bij dementerende bewoners hun wettelijk vertegenwoordigers] worden steekproefsgewijs mondeling of schriftelijk bevraagd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst met bijna 30 vragen.

De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd op de website KiesBeter.nl. en uitgedrukt in de vorm van één tot vijf sterren. Hoe meer sterren er blauw gekleurd zijn, hoe beter de aanbieder presteert. Deze sterren hebben een relatief gewicht. Ze zeggen niets over de absolute prestaties.

In de vragenlijsten wordt wel gevraagd aan bewoners of ze aandacht krijgen, maar niet of ze liefdevol verzorgd worden. Er wordt gevraagd of ze kunnen meebeslissen over de zorg, maar niet of ze kunnen kiezen wie hen verzorgt. Er wordt gevraagd of de zorgverleners rekening houden met wat ze wel en niet kunnen, maar niet of ze onnodig lang moeten wachten voor ze naar het toilet geholpen worden. Er wordt gevraagd of ze zich veilig voelen, maar niet of ze zich thuis voelen of als mens gezien en erkend. Laat staan een beetje gelukkig.

De waardering van zorgverleners op de website zorgkaartnederland.nl

Iedereen mag op deze website een waardering zetten. Dat gaat heel laagdrempelig. Zoek de zorgverlener op, klik op de knop 'waardeer' naast de adresgegevens en vul het waarderingsformulier in. Daarna krijg je een email waarmee je de waardering kunt activeren. De waardering wordt getoetst aan de gedragscode en vervolgens geplaatst door de redactie. Ook van verpleeghuizen zijn volop waarderingen te vinden.

Onderzoek

We mogen blij zijn dat deze informatie beschikbaar is, anders zouden we volledig in het duister tasten. Het helpt om de schapen enigszins van de bokken te scheiden. Maar precies weten hoe het werkelijk met de kwaliteit van leven in elk afzonderlijk verpleeghuis gesteld is? Daar kom je op basis van deze informatie niet achter.

Het is niet voor niets dat Actiz om een onafhankelijk onderzoek vraagt. De eerste verdedigingslinie [dat het om incidenten gaat, dat er ook heel veel goed gaat] bleek niet langer houdbaar. Het onafhankelijk onderzoek is de tweede verdedigingslinie. Zoek een bevriend organisatieadviesbureau en je kan weer twee jaar vooruit.

Dat gaan we natuurlijk niet doen. Er is een prima manier om snel en heel precies te weten te komen hoe het met de kwaliteit van leven in alle verpleeghuizen van ons land gesteld is. Geef 1500 excellente zorgverleners een training, reik ze een methodiek aan, laat ze twee maanden in elkaars verpleeghuis werken en vraag hen vervolgens om systematisch te rapporteren. Wedden dat we daarna tot achter de komma weten hoe het met de kwaliteit van leven gesteld is?

We kampen met een systeemcrisis in de verpleeghuiszorg. Onderzoek gaat die crisis niet oplossen. Daar is een breed, samenhangend pakket aan maatregelen voor nodig.[i] De blijde boodschap: veel maatregelen zijn op korte termijn te treffen. Als ik staatssecretaris van VWS was, had ik er geen 2 jaar voor nodig. Sterker nog, de meeste maatregelen had ik in de afgelopen 2 jaar al doorgevoerd.

[i] http://www.zorgportaal.nl/index.php/blog/item/121/hoe-trekken-we-de-verpleeghuiszorg-uit-het-moeras.html


Waarom gebeuren er in het ene verpleeghuis meer go...
Waarom blijven de problemen in de verpleeghuiszorg...

Gerelateerde berichten

 

Reacties

Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 25 juni 2017