ZorgPortaal.nl


Best goed

Best goed

We doen het eigenlijk al heel goed. Bekende zin? Het is zo ongeveer de meest gehoorde borstklopperige frase die ik ken: een alom aanvaard excuus om verder niet in actie te hoeven komen. Het maakt dat talloze oproepen om tot een nationaal aanvalsplan tegen antibioticaresistentie te komen aan dovemansoren lijken gericht. Het voorkomt dat het digitaal harmoniseren van medicatiegegevens niet wordt afgedwongen. Het leidt ertoe dat we specialisten blijven toestaan de hoogte van hun eigen inkomen te blijven bepalen. En dat we onverklaarbare regionale verschillen in voorschrijfgedrag blijven gedogen.

We doen het eigenlijk al heel goed. We hebben in Nederland minder tienerzwangerschappen dan in verreweg de meeste andere landen. Het aantal HIV-besmettingen is minder hard toegenomen dan we vijftien jaar geleden hadden gedacht. De meeste kinderen gaan mét ontbijt naar school en 'twee stuks groente of fruit' per dag staat op het netvlies van een heleboel mensen. Er staan waarschuwingen op pakjes sigaretten. De huisarts zit nog steeds in de basisverzekering en een bezoekje gaat niet ten koste van je eigen risico. Slechts 60% van die consulten eindigt in een recept.

We doen het eigenlijk al heel goed. We polderen dat het een lieve lust is. We organiseren heidagen, afstemmingsbijeenkomsten, brainstormsessies, focusgroepinterviews, consumentenpeilingen, informatieavonden, en stakeholdermeetings. Daar vertellen we dat we het eigenlijk al heel goed doen, geregeld hebben, voorbereid zijn, de zaken op orde, in gang gezet of onder controle hebben, richtlijnen en standaarden hebben geproduceerd, de regels hebben aangepast of wetgeving aanstaande is. Waar we de media hyperigheid verwijten, blinken we zelf uit in een constante goed nieuws show, uitgevoerd voor een steeds minder gelovig publiek.

We doen het eigenlijk al heel goed. We vinden onszelf kritisch, terughoudend, nuchter. Wij hollen niet als dolle honden achter naar vlees ruikende nieuwigheden aan. Wij kijken de kat eerst uit de boom, stappen niet in zeven sloten tegelijk. Maar we maken ook geen slapende honden wakker, en dempen putten als zelfs in de verste verte geen kalf te zien is. We maken net zo vaak muggen van olifanten als andersom. En de porseleinkast is ons erg heilig.

We doen het eigenlijk al heel goed. Ik heb een hekel aan die zin. Als je trots bent, dan start je de conversatie met 'we doen het fantastisch'. Als je geconfronteerd wordt met tekortkomingen, dan hoort je reactie te zijn 'is dat zo? - Dan kijken we of we het kunnen oplossen - En als die oplossing voor de hand ligt en de investering opweegt tegen de opbrengsten, dan gaan we aan de slag.' Laten we elkaar de maat nemen bij de verdwijntrucs en ontsnappingsroutes in de vorm van standaardzinnetjes. Pas als iedereen leeft naar het adagium 'niet verklaren: oplossen!' dan pas wil ik iemand horen zeggen: we doen het eigenlijk al heel goed.


Oude bomen verplanten kan wel!
Symbool
 

Reacties

Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zondag 25 juni 2017