ZorgPortaal.nl
Dilemma’s die medische professionals kunnen ervaren bij het signaleren van kindermishandeling.

In Europees verband neemt het Erasmus MC deel aan een nieuw onderzoek naar voorspellende tests voor zwangerschapsvergiftiging. Doel is het verbeteren van zwangerschapsuitkomsten door middel van vroege opsporing.

Arts-onderzoekers Armand Girbes en Paul Elbers van VUmc hebben ontdekt dat een patiënt die voor lange periode aan de beademing ligt tóch kan praten wanneer een elektronisch apparaatje, de electrolarynx, op zijn hals wordt geplaatst.

De Europese Investeringsbank verstrekt een lening van € 90 miljoen voor de bouw van HollandPTC, in Delft. Dit wordt de eerste protonenkliniek van Nederland.