ZorgPortaal.nl
Het AMC heeft een vergunning gekregen om lichamen die ter beschikking zijn gesteld aan de wetenschap, te begraven op een kleine begraafplaats op het eigen terrein.

Online hulpmiddel om op een laagdrempelige manier de zorg rond dementie te organiseren

Het UMCG zet vanaf januari 2017 technisch geneeskundigen in op de afdelingen kinderintensive care en chirurgie.

Een aantal paren dat een vruchtbaarheidsbehandeling in het UMC Utrecht onderging, kreeg in de afgelopen weken een onwelkome boodschap te horen.

Vanaf 10 januari neemt de Genderpoli van het LUMC en Curium geen nieuwe patiënten meer aan. De Genderpoli wordt geleidelijk afgebouwd.