× Vragen, antwoorden en discussie rondom NIET beroepsinhoudelijke of arbeidsvoorwaardelijke thema's.

Topic-icon De participatiemaatschappij

16 mei 2014 16:09 #26350 door BramChrisRafael
De participatiemaatschappij was gemaakt door BramChrisRafael
De participatiemaatschappij,
meteen in het diepe zonder bandjes


De participatiemaatschappij komt eraan. Tot op heden betekend de participatiemaatschappij vooral dat er bezuinigd word op zorg. Dit komt voort uit een gevoel van financiële noodzaak, door de als maar groeiende kostenpost van de zorg. Het vergezicht van de participatiemaatschappij biedt echter wel een rooskleurig toekomst perspectief. Zorgen voor elkaar en er voor elkaar zijn dat is mooi toch? Burgers moeten minder van de overheid en professionals verwachten, meer vertrouwen op hun eigen kracht en vaker voor elkaar zorgen. Gaat de samenleving hiermee terug naar een staat van meer sociale ongelijkheid, waarin de rijken wel de mogelijkheid hebben om zorg in te kopen, maar de armen dit zelf met elkaar moeten regelen?

De trotse socialistische veren die de PvdA in de jaren negentig van zich heeft afgeschud, wat PvdA coryfee Kok als een bevrijdende ervaring betitelde, hebben ruimte gemaakt voor een nieuw verenpak, namelijk een liberaler gedachte goed. Of zoals de partij het zelf omschreef een verschuiving naar het politieke midden. Waarbij de PvdA aansluiting heeft gevonden bij de liberalen van de VVD en samen in het huidige kabinet elkaar hebben gevonden met als kopstuk het invoeren van de participatiemaatschappij.

Past de participatiesamenleving echter wel in een liberaal gedachtegoed waar vrijheid centraal staat? Het type vrijheid waarin je niet word beperkt door een staat en je als individu zoveel mogelijk ruimte hebt om jezelf zo goed mogelijk tot uiting te laten komen! Maar wanneer deze staat wegvalt, in bijvoorbeeld de zorg voor je zieke moeder, hoe “vrij” ben je dan om je eigen talenten tot uiting te laten komen, wanneer je beperkt word door het moeten zorgen voor bijvoorbeeld je zieke moeder? Of zoals de participatiesamenleving vraagt: het zorgen voor familie, vrienden en als het even kan ook je buren!

Een mooi idee van de participatiesamenleving is dat mensen dingen voor elkaar doen zonder dat er een economische prikkel bij komt kijken. Als je een handeling uitvoert omdat je er 10 euro voor krijgt, zal dit een andere ervaring geven dan dat je dezelfde handeling uitvoert omdat jij daar je buurman mee helpt. Ook zal de buurman een andere ervaring hebben als hij geholpen word vanuit een sociale beweegreden.

De overheid streeft naar een participatiesamenleving, maar bereik je deze door enkel te bezuinigen op de verzorgingsstaat? Waarbij bijvoorbeeld de komende vijf jaar 800! van de 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen moeten verdwijnen, dit terwijl de vergrijzing toeneemt. Hoe word er zorg voor gedragen dat burgers ook met elkaar participeren? Er op vertrouwen dat de markt of het individu dit oplost, dat zal uiteindelijk ongetwijfeld gebeuren. Maar wat voor uiterste gevallen zullen aan het licht moeten komen, als deze het daglicht al verdragen, om mensen tot participeren aan te zetten? Op dit moment lijkt het er op dat het nieuwe ideologische vergezicht wordt bewerkstelligd door verbloemde bezuinigingen. Mensen worden in het diepe worden gegooid zonder zwembandjes.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

27 mei 2015 12:16 #26538 door bikkel50
Beantwoord door bikkel50 in topic De participatiemaatschappij
Mantelzorgers zullen alleen maar zwaarder belast worden of overbelast.
Je zal maar een gezin hebben, moeten werken en daarnaast voor beide ouders en schoonouders moeten zorgen.
Familie doet vaak al wat in hun vermogen ligt. Op natuurlijk uitzonderingen na.
Verder veel ontslagen in de zorg. Met name bij mensen die veel basiszorg verrichten. Helaas ben ik daar ook slachtoffer van. Wil je weer werk in de zorg, zijn de arbeidsvoorwaarden en lonen ineens veel slechter.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.