× Vragen, antwoorden en discussie rondom NIET beroepsinhoudelijke of arbeidsvoorwaardelijke thema's.

Topic-icon Ouders In Huis

23 mrt 2007 13:42 #15497 door Anoniem
Beantwoord door Anoniem in topic Ouders In Huis
hallo als ik alles over kon doen,dan had ik nooit mijn moeder in huis genomen.
het begon toen allemaal met ze heeft nog maar 1 jaar te leven ,en het werden er 7
en dan denk je ik red het wel,maar echt het gaat je niet in de koude kleren zitten.
de mensen denken van die doet het goed en je probeerd ook van alles om het goed te te doen.
maar onder tussen gaat je gezin er onderdoor,mijn man en twee kinderen.
en dan komt de tijd dat je echt niet meer kunt,en dan moet je moeder naar 5 jaar toch nog naar een verzorging tehuis.
dat geeft vele vragen van lig ik je in de weg of van wil jij nu van me af,ben ik vervelend en leg dan
dat maar eens uit van ik kan niet meer.ik ben op.
en als alles achter de rug is dan val je in een diep gat en probeer daar maar eens uit te komen.
dus mensen als je zegt van ik verzorg mijn ouders wel, denk er heel goed over naar.
ik zou als ik later hulp behoevend word nooit een beroep op mijn kinderen doen.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

23 mrt 2007 14:25 #15498 door Anoniem
Beantwoord door Anoniem in topic Ouders In Huis
<!--quoteo(post=15322:date=23-03-2007, 14:42:name=rita)--><div class='quotetop'>QUOTE(rita @ 23-03-2007, 14:42) <a href="index.php?act=findpost&pid=15322"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->hallo als ik alles over kon doen,dan had ik nooit mijn moeder in huis genomen.
het begon toen allemaal met ze heeft nog maar 1 jaar te leven ,en het werden er 7
en dan denk je ik red het wel,maar echt het gaat je niet in de koude kleren zitten.
de mensen denken van die doet het goed en je probeerd ook van alles om het goed te te doen.
maar onder tussen gaat je gezin er onderdoor,mijn man en twee kinderen.
en dan komt de tijd dat je echt niet meer kunt,en dan moet je moeder naar 5 jaar toch nog naar een verzorging tehuis.
dat geeft vele vragen van lig ik je in de weg of van wil jij nu van me af,ben ik vervelend en leg dan
dat maar eens uit van ik kan niet meer.ik ben op.
en als alles achter de rug is dan val je in een diep gat en probeer daar maar eens uit te komen.
dus mensen als je zegt van ik verzorg mijn ouders wel, denk er heel goed over naar.
ik zou als ik later hulp behoevend word nooit een beroep op mijn kinderen doen.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->


Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik heb dan alleen mijn schoonvader in huis. Tuurlijk hebben wij daar ook onze gemakken van en zeker wat betreft de kinderen. Ik dacht ook ik kan dat wel en in de eerste instantie is dat ook zo. Hij is ons helemaal niet tot last bemoeit zich nergens mee enz., maar toch geeft het een enorme druk. Je bent je privacy kwijt en je houdt altijd rekening met... . Maar of ik als ik het over mocht doen het niet meer zou doen ? Daar kan ik geen antwoordt op geven. Iedereen moet kijken naar zijn of haar eigen situatie en hoe de relatie is tussen elkaar. Wat ik wel mee wil geven is dat je wel stevig in je schoenen moet staan, wil je er aan beginnen. :)

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

23 mrt 2007 15:19 #15499 door M
Beantwoord door M in topic Ouders In Huis
Ik heb voor mijn vader gezorgd. Dat was emotioneel zeer zwaar. Maar ik heb er nooit maar dan ook nooit spijt van gehad. Ik geloof heilig in het zorgen voor elkaar.
In het verpleeghuis waar ik werk zie ik regelmatig mensen die best nog zelfstandig hadden kunnen wonen maar de familie steekt geen poot uit.
En als je die keuze maakt is dat prima hoor, veroordeel ik niemand om want het is loodzwaar en vereist ook een grote mate van opoffering. Maar verschuil je niet achter excuses als relaties, kinderen, werk. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. En hou jezelf vooral niet voor de gek.
En ach, de rechtvaardiging schuilt ook dan in het feit dat we allemaal een keer aan de beurt komen...

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

27 mrt 2007 12:39 #15500 door Cor de Poorter
Beantwoord door Cor de Poorter in topic Ouders In Huis
Vanwege de vergrijzing enerzijds en de ontgroening anderzijds komt er onherroepelijk een tekort aan menskracht, zowel intra- als extramuraal. Bovendien rijzen bij ongewijzigd beleid de kosten de pan uit.
De ouderenzorg wordt een ramp als daar niet NU alle aandacht voor is. Dat is m.i. alleen via een combinatie van maatregelingen te voorkomen.
De (aanstaande) ouderen zullen er indringend bewust van gemaakt dienen te worden dat ze niet meer zo vanzelfspreken op hulp etc. kunnen rekenen, dat men meer dan velen nog denken, voor zichzelf zal moeten zorgen. Men zal de mensen indringend moeten gaan stimuleren TIJDIG (als men nog vitaal is) maatregelingen te nemen zoals bijv. woningaanpassing en andere tecvhnische voorzieningen (domotica). Ook aan- en verbouw van de huidige woning. (Boekelse variant). Maar ook spaargeld achter de hand houden entijdig overleggen met de kinderen wat te doen als dat nodig is (en reken er op dat het vaak nodig is). Tijdig inschrijven voor een huurwoning als men nu in een eigen woning woont. Tijdig informeren naar procedures etc. zodat men weet hoe te handelen zodra de nood aan de man komt. En zorgen dat je lang gezond blijft, verstanbdig eten, voldoende bewegen, contacten onderhouden enz.
Maar dat alles zal niet voldoende zijn om aan de grote vraag van zorg en ondersteuning te voldoen. Daarom zijn er meer acties nodig zoals de versoepeling van de PGB, kangeroewoningen e.d. varianten zoadta mantelzorgers en hulpvragers diocht bij elkaar wonen en toch ieder voldoende privacy heeft, meer seniorenwoningen met service- en zorgpunten in de directe omgeving, meer kleinschalige woonvormen, sociale dienstplichtr en/of stages van jongeren, betere betaling van verzorgens en veplegenenden en betere opleiding van deze mensen, acties om de oimage van dit beroep te verhogen, aanpassing van de verzorgings- en verpleeghuizen aan de wensen en behoeften van de ouderen (ruimer/meer pribvacy e.d.) en vooral ook alles op alles zetten tot verrbetering van de gemeenschapszin. Mensen willen vaak wel maar er zijn allerlei voetangel;s en klemmen. Er zijn en er komen zoveel 65-plussers met een macht aan kennis en capaciteiten, op allerlei gebied, maar het wordt niet aangeboord. Velen zullen daartoe bereid zijn als er eens echt werk van gemaakt wordt. En dan zullen er altijd nog mensen zijn die hun ouders in huis nemen.
Als er vanaf morgen maar eens goed aandacht aangeschonken zou worden, een masterplan voor geheel; Nederland. Ikl miste dat in het regeeraccord terwijl het toch een gigantisch probleem wordt. Het lijikt net of het een taboe is. Zoals in het verleden dat van de buitenlanders. En zoals je niet hardop over ouderenmishandeling mag praten. Wie neemt het initiatief???

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

29 mrt 2007 11:35 #15501 door jobkien
Beantwoord door jobkien in topic Ouders In Huis
Ik ben nu 57 jaar. Toen mijn kinderen 6 en 8 jaar waren heb ik mijn moeder, die na een operatie zich niet meer zelf kon redden, in huis genomen, samen met mijn zus, die nog niet zelfstandig woonde. Dit was een tussenoplossing, omdat er geen plaats was in een,toen nog, bejaardenhuis.
Het was heftig, behoorlijk zwaar. Je hebt geen enkele privacy meer. Je bent kind en tegelijk moeder, terwijl oma zich ook met de opvoeding bemoeide.
Ik raad het niemand aan, maar achteraf groei je er wel van.
Als er een mogelijkheid is voor een soort opa/oma huisje op eigen erf, of zoals er al zijn, kangoeroewoningen, zou dat ook een optie kunnen zijn, maar daar zou dan ook een soort zorgbudget voor moeten komen. Als dat al gerealiseerd zou kunnen worden op het moment dat zorg nog niet nodig is, heb je tijd om naar elkaar toe te groeien. Over en weer kunnen dan hand- en spandiensten verricht worden. Ieder koet wel zijn eigen gedoetje hebben. Goede afspraken over het gebruiik van bijvoorbeeld tuin, opvoeding en dergelijke kun je maken.
Ikzelf zie daar wel een mogelijkheid.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

07 apr 2007 12:01 #15502 door *_Monique_*
Beantwoord door *_Monique_* in topic Ouders In Huis
Ik heb al jaren geen contact meer met mijn ouders. Worstel nog steeds met mijn jeugd ben namelijk mishandelt. En dan zou ik voor mijn ouders moeten zorgen?

Monique

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

16 apr 2007 13:55 #15503 door ATIE
Beantwoord door ATIE in topic Ouders In Huis
IK ZOU HET OOK NOOIT DOEN.
IK HEB MIJN VADER 2 X 3 MAANDEN VERZORGD NA HET OVERLEIJDEN VAN MIJN MOEDER.
JE COPLEET JE VRIJHEID KWIJT.
BIJ ALLES VROEG MIJN VADER (WAAR IK OVERIGENS HEEL VEEL VAN GEHOUDEN HEB)WAT GA JE DOEN?
WAAR GA JE HEEN?
INDERDAAD MET EEN KANGEROE WONING ZOU HET AL VEEL MAKKELIJKER WORDEN.
DAN NOG ,WAT ALS ER MEER ZUSTERS OF BROERS ZIJN, MOET IK DAN ALLEEN VOOR MIJN SCHOONMOEDER ZORGEN? NEE

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

17 apr 2007 09:54 #15504 door d.hoitinga
Beantwoord door d.hoitinga in topic Ouders In Huis
<!--quoteo(post=14979:date=5-03-2007, 01:22:name=Astrid)--><div class='quotetop'>QUOTE(Astrid @ 5-03-2007, 01:22) <a href="index.php?act=findpost&pid=14979"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Waarom niet?
Ik zou mijn ouders zeker in huis nemen als dit mogelijk en wenselijk is. Het zou mooi zijn als hier straks ook een soort PGB voor komt.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ook ik zou zeker mijn uoders in hius nemen als ik daar de ruimte voor heb
B)

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.