× Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. (aan de zorg gerelateerde) beroepsinhoudelijke zaken, waar geen ander forum voor beschikbaar is.

Topic-icon Katheteriseren

11 dec 2000 11:12 #53 door Anonymous
Katheteriseren was gemaakt door Anonymous
Hallo,

Ik heb de opleiding SPW gedaan, en werk nu op een instelling voor verstandelijk gehandicapten, nu is er een bewoner die gekatheteriseerd moet worden, mag ik dit nu wel of niet?
Katheteriseren is toch een voorbehouden handeling?

Karin.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

13 dec 2000 23:39 #54 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Katheteriseren
De wet geeft aan dat iedereen bevoegd is tot handelen in de gezondheidszorg behalve de zgn voorbehouden handelingen. Dit zijn nml risicovolle handelingen. Je kunt hiervoor bevoegd raken door a. het in de opleiding aan te leren, b. het behalen van een certificaat na afloop van een bijscholing en toetsing aangaande de handeling katheteriseren. De instelling kan er dan daarna ook voor kiezen je de handeling eerst onder begeleiding uit te laten voeren zodat je er bekwaam in wordt. Bevoegd wordt je dus vanuit je opleiding en zoniet door het volgen van een scholingaangaande deze handeling en het behalen van een certificaat. Bekwaam wordt je door de handeling in de praktijk uit te voeren.
Succes

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

15 dec 2000 17:32 #55 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Katheteriseren
Volgens mij, moet je ook in de gaten houden of je een voorbehouden handeling reglmatig doet. Wanneer je een voorbehouden handeling namelijk niet vaak doet, dan ben je niet meer bekwaam. Bij het maken van een fout ben je tuchtrechterlijk aansprakelijk en dit blijft je lang achtervolgen

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

16 dec 2000 20:14 #56 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Katheteriseren
Naar mijn weten ben je alleen tuchtrechtelijk aansprakkelijk als je geregistreert ben in de BIG registratie of als je omnder artiekl 34 valt (zoals verzorgende)

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

28 dec 2000 18:54 #57 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Katheteriseren
Ike,

wat houdt dat artikel 34 in? Daar heb ik nog niet van gehoord en ik ben net klaar met de opleiding verzorgende IG.
Wil je het naar mijn e-mailadres sturen?

irene.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

28 dec 2000 20:52 #58 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Katheteriseren
Hallo Irene
Voor de VIG geld het tuchtrecht niet. Het tuchtrecht is van toepassing op alle beroepsbeoefenaren die in artikel 3 van de wet BIG zijn genoemd.
Wij Vig vallen in de wet BIG onder artikel 34. Hierin zijn aanwijzingen en regelingen van desbetreffende opleidingen geregeld in een AMvB. (= Algemeen Maatregel van Bestuur)
Het AMvB geeft tevens het deskundigheidsgebied aan voor de personen die de opleiding voltooien.
Voor de artikel-34-beroepen betstaat geen wettelijke voorgeschreven registratie, geen tuchtrechtregeling en geen specialisatieregistratie.
Aan de regeling of aanwijzing van artikel-34-beroepen ligt minstens een van de volgende motieven ten grondslag:
1. het bestaaan van behoefte aan publieksvoorlichtoing van beoefenaren van het betrokken beroep. De titel van deze beroepsoefenaren verwijst naar een bepaalde deskundigheid.
2 beroepsbeoefenaar verricht voorbehouden handelingen zonder toezicht of tussenkomst van de opdrachtgever.
3. van overheidswegen bestaat behoefte om de opleiding tot het beroep te regelen, zodat de inhoud van de opleing toetsbaar is.
vriendelijke groetjes Ike

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.