× Vragen, antwoorden en discussies m.b.t. (aan de zorg gerelateerde) beroepsinhoudelijke zaken, waar geen ander forum voor beschikbaar is.

Topic-icon Begroting!

06 mrt 2001 12:49 #345 door Anonymous
Begroting! was gemaakt door Anonymous
Naar aanleiding van mijn berichtje van gisteren, heb ik nog wat vragen, ik heb mijn keuze gemaakt in het kiezen van een onderwerp.
Mijn belangrijkste vragen zijn:
Wat kost de totale gezondsheidzorg in Nederland per jaar,
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit 75 miljard per jaar.
Welk bedrag levert de overheid.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is 10% is voor rekening van dit bedrag voor de overheid.
Onstaat niet het gevaar bij particuliere acties ten gevolge van de ramp in Volendam dat de overheid zich steeds meer gaat terugtrekken met betrekking tot vergoedingen?
Graag jullie reactie hierop.
Met vriendelijke groet,
Jean Paul

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

07 mrt 2001 22:09 #346 door Anonymous
Beantwoord door Anonymous in topic Begroting!
De 10% is 10% van het bruto nationaal product, dus wat we gezamenlijk bruto produceren. Dat is dus ongeveer de 75 miljard.
Slechts zo'n 4 miljard bestaat uit overheidssubsidie,
De rest wordt door onszelf opgehoest door o.a. premies die wij afdragen.
ziekenfondsen ongeveer 28 miljard - betalen we premies voor
AWBZ 27 miljard - betalen we premies voor
particulieren ziektekostenverzekering 11 miljard particulieren betalen de premies.
Directe betalingen zo'n 5 miljard.
De regering maakt een regeeraccoord men spreekt af hoeveel procent de kosten voor de gezondheidszorg mag stijgen. Meer mag je niet uitgeven bij overschrijding wordt je gekort als instelling.
Dus de overheid legt zich vast op de bijdrage van 4 miljard. Men zal dus nooit onder de 4 miljard zitten dat accepteert niemand, politiek kost dat stemmen dus ze zullen nooit veel van afwijken. Bovendien is stabiliteit belangrijk voor onze economie. Je kunt als overheid niet zeggen in 2002 doen we 2 miljard aan overheidsubsidies dat betekent dat zorginstellingen b.v. geen onderhoud meer kunnen plegen aan hun gebouwen. Je kunt wel zeggen dat de overschrijding van de toegestane groei kleiner moet zijn. Dat zijn dus de bezuinigingen van de laatste jaren. Zo is in 1999 afgesproken dat in 2002 de groei 2,21% mag zijn en dat komt overeen met 5,66 milardguldens aan overheidssubsidies.
De extra kosten die b.v. Volendamramp met zich mee brengt worden niet verrekend van wat al begroot is specifiek van de gezondheidszorg, het geld wordt door de burgers opgebracht in de vorm van giften en wat de overheid bijdraagt komt van een algemeen potje. Wat de overheid bijdraagt is vergeleken met het totaal budget natuurlijk peanuts. Dus we hoeven neit bang te zijn dat de overheid terugtrekt. Bovendien heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor het verdelen van gelden overgeheveld naar de zorgverzekeraars.

Bronvermelding:Jaarboek werknemers in de zorg 1999 door ABVA KABO,
ISBN 90 14 060556

Als kwaliteits- beleidmedewerker in de ouderenzorg ben ik regelmatig bezig met het uitzoeken we zaken als finaciering in grote lijnen werken.
Succes,

Johan Rumahloine

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.