ZorgPortaal.nl

dit is een tgfhfghest link

Tekst advertenties zijn zichtbaar binnen een groot aantal webpagina's. In de regel zijn er max. 4 tekstadvertenties per pagina zichtbaar, deels afhankelijk van de breedte van het scherm. Zijn er meer tekst advertenties dan worden deze afwisseld afgebeeld.

U bepaald zelf de inhoud van deze tekstadvertenties en de url (link) waar deze naar verwijst. Advertenties worden altijd geopend in een nieuw venster.

U betaald alleen voor tekstadvertenties die daadwerkelijk zijn afgebeeld en koopt deze in per 1.000 views (het aantal maal dat uw tekstadvertentie is afgebeeld).

Via uw statistieken binnen contentbeheer heeft u op ieder gewenst moment inzicht in het aantal maal dat uw tekstadvertentie is afgebeeld en het aantal maal dat hierop geklikt is.

Bij het aanbieden van content ziet u in de laatste stappen de mogelijkheid om een tekst advertentie in te kopen en deze eventueel meteen te betalen via Ideal, vooruit of achteraf (afhankelijk vanuw autorrisatie).

Neem bij vragen a.u.b. contact op met uw accountmanager.

Voorbeeld van een tekstadvertentie

voorbeeld, deze kan afwijken van uw advertentie.  

 

Vriendelijk dank voor uw bevestiging!

U ontvangt meer relevante informatie via e-mail, zodra deze beschikbaar is. Via deze mails bent u eventueel in staat om u weer uit te schrijven van deze mailinglijst.

 

Terug naar hoofdpagina domainverkoop

Een spotlight omvat een advertentie voor uw content en/of merk. In de regel maakt u een spotlight tijdens het plaatsen van uw content.

Spotlights hebben een standaard opmaak en roteren door de beschikbare pagina's. Relevante spotlights worden meestal bovenaan een hoofdpagina geplaatst en hebben hierdoor een hoge attentiewaarden!.

Vriendelijk dank voor uw inschrijving!

 

Er is een e-mail verstuurd naar uw e-mail adres. Bevestig a.u.b. deze e-mail om uw aanmelding af te ronden.

 

Terug naar hoofdpagina domainverkoop