ZorgPortaal.nl

Het ZorgPortaal.nl richt zich primair op (aspirant) zorgprofessionals en de hieraan gerelateerde (zorg)organisaties. Mantelzorgers en belangstellenden zijn binnen de meeste onderdelen welkom.

De kwaliteit en betaalbaarheid van zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de individuele zorgprofessional.  

Naast tools voor kennisdeling zijn o.a.  elementen als feedback, waardering en een positieve beeldvorming van de beroepsgroep belangrijke ingrediënten voor gemotiveerde en deskundige professionals.

Met het faciliteren van (aspirant) zorgprofessionals en zorgorganisaties wil het ZorgPortaal.nl, als een onafhankelijk portaal, een bijdrage leveren aan een betere en betaalbare zorg.  Met o.a. het respecteren van de privacy, het hanteren van een duidelijke advertentiecode en huisregels wil ZorgPortaal.nl zich onderscheiden van de meeste netwerken. 

Richting (aspirant) zorgprofessionals zal het Zorgportaal.nl op termijn fungeren als individuele online coach en het aanbod van informatie en tools volledig afstemmen op de fase, loopbaan en wensen van de individuele professional

Richting (zorg)organisaties zal het ZorgPortaal.nl in toenemende mate faciliteiten bieden om de gewenste (sub)doelgroep te voorzien van relevante informatie, vacatures, bijscholing, etc.  Extra aandacht gaat naar de indentiteit en herkenbaarheid van de eigen organisatie. Met het bundelen van krachten zal het bereik aanzienlijk groeien en de (investerings)kosten afnemen.

Richting belangstellenden wil het ZorgPortaal.nl in toenemende mate een bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming rondom het leren, werken en (bij)blijven binnen de Nederlandse zorgsector. Waar zinvol verwijst het ZorgPortaal door...

 green arrowVolgende pagina: Organisatie

  

Deze informatie wordt op dit moment aangepast en zal binnen enkele uren tot dagen vernieuwen. Kom a.u.b. later terug!

Enkele foto's uit ons archief ...

 

opening-5

Formele opening ZorgPortaal.nl door Mw H. Gelderblom-Lankhout, lid Eerste Kamer en voorzitter Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV, inmiddels onderdeel van V&VN). (2000)

 

borst-0400-zw

dr. E. Borst opent formeel ZorgForum.nl en plaatst als minister van VWS de eerste stelling. (2002)

 

cafe-03

ZorgPortaal.nl Internet cafe tijdens Medica 2004.

 

debat-5

ZorgPortaal.nl debat i.s.m. Medica met Erica Terpstra, Evelien Tonkens, Antoinette Vietsch, en anderen. (2002)

 

DSC00002-zw

ZorgPortaal.nl Internet cafe tijdens ZorgVak. (2000)

 

cafe-03e

ZorgPortaal.nl Internet cafe

 

bsl-1

Een pagina grote advertentie binnen de vakbladen van Bohn stafleu van Loghum. Aankondiging van samenwerking. (2005 - 2008)

 

adv-1

Een pagina grote advertentie binnen de vakbladen van Elsevier gezondheidszorg. Presentatie van het ZorgPortaal.nl team. (2000 - 2005)

 

web-9

ZorgPortaal.nl homepage in 2005

 

web-4

Eerste website CNH, voorloper ZorgPortaal.nl (1997)

 

web-2

Een van de eerste pagina´s m.b.t. het concept ZorgProf.nl (2004)

 

web-1

Eerste thema website ZorgPortaal.nl netwerk (2002)

 

green arrowVolgende pagina: Vacatures voor vrijwilligers

 

Bij de realisatie en het beheer van deze versie van het ZorgPortaal.nl netwerk zijn de onderstaande personen en partners primair betrokken. Niet iedereen is (fulltime) beschikbaar voor vragen. Contact verloopt in de regel via de helpdesk.

Coördinatie:
- Kees Visser

Vormgeving:
- Krijn Design (gedeeltelijk)
- Kees Visser

Techniek:
- Ted van Diepen (applicatie ontwikkeling)
- Jurian van der Knaap (server beheer)
- Kees Visser (concept en applicatie beheer) 

Eindredactie:
- John Henstra 

Cartoons:
- Fred Boer 

Foto's
- istockPhoto
- Jos Kaldenhoven
- Frank Muller
- John Henstra
- e.a.


 

kees
(Kees Visser)
  jurian
(Jurian van der Knaap)
  john
(John Henstra)
  ted
(Ted van Diepen)
fred
(Fred Boer)
 
 
 

 


 

Wekelijks stelt aabcartoons een cartoon beschikbaar, afgestemd op een recent nieuwbericht. Hieronder treft u de meest recente cartoon. Verder binnen deze pagina treft u eerder geplaatste cartoons. 

 

cartoon-fred-aktief

 

Hieronder treft u eerder geplaatste cartoons van aabcartoons van de afgelopen 12 maanden. Bekijk de diashow of navigeer met de pijltjes. Klik op een cartoon om deze te bekijken.

{responsivegallery}Aabcartoons/fred-alles{/responsivegallery}

 

ZorgPortaal.nl heeft alleen het recht van publicatie. Het is o.a. niet toegestaan om zonder toestemming van aabcartoons een cartoon te kopieren en deze binnen een ander medium te publiceren. Tegen een bescheiden vergoeding maakt aabcartoons graag een cartoon, afgestemd op uw wensen!. Neem voor meer informatie contact op  info@aabcartoons.nl of raadpleeg de website van aabcartoons.

 

Een team van vrijwilligers is dagelijks actief om het ZorgPortaal.nl netwerk te verbeteren en te voorzien van relevante informatie. Dankzij deze inzet blijft het ZorgPortaal.nl netwerk onafhankelijk en kan deze kostendekkend werken. 

Mogelijkheden / functies ...
Naast de redactionele taken zijn er verschillende aandachtsgebieden zoals marketing, support en vormgeving. Enkele taken zoals de coördinatie, het technisch beheer en accountmanagement zijn uitbesteed aan gespecialiseerde professionals.

Het ZorgPortaal.nl heeft enorm veel mogelijkheden en wij zijn dan ook op zoek naar diverse competenties. Zo zijn er vrijwilligers die een eigen cartoon pagina beheren, artikelen voor ZorgKrant.nl realiseren, polls schrijven en/of fungeren als ambassadeur

Uw tijdsinvestering kan variëren van enkele uren per maand tot een fulltime werkweek. Afhankelijk van jouw competenties en de gezamenlijke wensen zoeken wij graag naar een passende invulling.

Wat vragen wij?
Als belangrijkste voorwaarden stellen wij het naleven van afspraken en onze gedragscodes centraal. De belangrijkste afspraken worden omschreven binnen een samenwerkingsovereenkomst.  

Wat hebben wij te bieden?
Waar relevant bieden wij een plek om ervaring op te doen en uw CV te versterken. U ontvangt geen vergoeding, wel een compensatie voor gemaakte (reis)kosten en een jaarlijkse attentie.

Meer informatie ...
Neem voor meer informatie contact op met Kees Visser, beheerder ZorgPortaal.nl netwerk. 

green arrow Volgende pagina: Cartoons binnen Zorgportaal.nl