ZorgPortaal.nl

   
ZorgPortaal.nl

Een blog omvat uw persoonlijke mening en/of visie. Binnen het ZorgPortaal.nl moet uw blog een duidelijke relevante hebben met de zorg en/of welzijnssector.

Zowel bezoekers als organisaties worden uitgenodigd om een blog aan te bieden. Het plaatsen van een blog is gratis.

Geen primaire reclame toegestaan!
Binnen een blog is geen primaire reclame toegestaan. Dit wil zeggen dat u binnen een blog wel producten en merken mag noemen maar een blog niet mag inzetten als een reclame folder.

Een persoonlijke blog aanbieden ...
Een persoonlijke blog kan u aanbieden via de link "instellingen" binnen de blauwe balk.

Een blog aanbieden, namens uw organisatie ...
Als u namens uw organisatie een blog wil aanbieden dan kan u dit doen via de link "contentbeheer" binnen de blauwe bovenbalk.

Uw eerste blogs zijn niet meteen zichtbaar!
Uw eerste blog zal eerst goedgekeurd worden door een redacteur en is hierdoor niet meteen zichtbaar. Na verloop zal deze goedkeuring achteraf gebeuren en worden uw blogs meteen zichtbaar.

Geheel kosteloos bent u in de gelegenheid om een poll te plaatsen. U poll bestaat uit een korte vraag en maximaal vier korte antwoord mogelijkheden.

Vanzelfsprekend moet uw poll interessant en relevant zijn voor onze doelgroep en is het niet toegestaan om een poll te gebruiken voor reclame doeleinden.

De eerste keer zal uw poll niet meteen zichtbaar zijn en wacht deze op goedkeuring van onze redactie. In de loop van tijd zal deze goedkeuring achteraf plaatsvinden.

Hoe / waar plaatsen?

Als u bent ingelogd als geregistreerde organisatie dan ziet u in de blauwe bovenbalk een link naar "Content beheer". Zodra u hierop klikt ziet u verschillende mogelijkheden en een grote button met de tekst "Klik hier om uw content te plaatsen". Klik op deze button en beantwoord de vragen!

Het plaatsen uitbesteden?
Op basis van een betaald abonnement is het mogelijk om het plaatsen volledig uit te besteden aan onze redactie. U stuurt in dit geval uw persbericht, congres, etc. per e-mail en binnen de afgesproken tijd staat deze op de afgesproken plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met info@zorgportaal.nl.

Binnen dit hoofdstuk leest u meer over het de mogelijkheden voor organisaties. Wilt u meer weten over de achtergronden van het ZorgPortaal.nl netwerk, de mogelijkheden voor professionals, adverteerders, etc.? Maak dan een keuze uit het bovenstaande submenu.

Raadpleeg het onderstaande menu voor meer informatie over de mogelijkheden voor organisaties ...

Maak uw keuze ...

  

Na het aanmaken van een organisatie account heeft u de mogelijkheid om uw logo  en presentatie te plaatsen.

Met logo zal uw content vaker zichbaar zijn dan zonder logo!. Standaard verwijst uw logo naar uw presentatie pagina.

Binnen enkele uitingen zal onder uw logo, indien beschikbaar, uw slogan afgebeeld worden.

Uw presentatie pagina omvat uw logo, een tekst over uw organisatie en verwijzingen naar uw organisatie. Binnen uw presentatie pagina is het mogelijk om uw laatste Twitter, Facebook, RSS feeds, Youtube kanalen, etc. weer te geven.

Hoe / waar plaatsen?
Als u bent ingelogd als geregistreerde organisatie dan ziet u in de blauwe bovenbalk een link naar "Content beheer". Zodra u hierop klikt ziet u verschillende mogelijkheden en een grote button met de tekst "Klik hier om uw content te plaatsen". Klik op deze button en beantwoord de vragen!

 

Het plaatsen uitbesteden?
Op basis van een betaald abonnement is het mogelijk om het plaatsen volledig uit te besteden aan onze redactie. U stuurt in dit geval uw persbericht, congres, etc. per e-mail en binnen de afgesproken tijd staat deze op de afgesproken plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met info@zorgportaal.nl.

Binnen dit hoofdstuk leest u meer over het de mogelijkheden voor organisaties. Wilt u meer weten over de achtergronden van het ZorgPortaal.nl netwerk, de mogelijkheden voor professionals, adverteerders, etc.? Maak dan een keuze uit het bovenstaande submenu.

Raadpleeg het onderstaande menu voor meer informatie over de mogelijkheden voor organisaties ...

Maak uw keuze ...