ZorgPortaal.nl

   
ZorgPortaal.nl

Een blog omvat uw persoonlijke mening en/of visie. Binnen het ZorgPortaal.nl moet uw blog een duidelijke relevante hebben met de zorg en/of welzijnssector.

Zowel bezoekers als organisaties worden uitgenodigd om een blog aan te bieden. Het plaatsen van een blog is gratis.

Geen primaire reclame toegestaan!
Binnen een blog is geen primaire reclame toegestaan. Dit wil zeggen dat u binnen een blog wel producten en merken mag noemen maar een blog niet mag inzetten als een reclame folder.

Een persoonlijke blog aanbieden ...
Een persoonlijke blog kan u aanbieden via de link "instellingen" binnen de blauwe balk.

Een blog aanbieden, namens uw organisatie ...
Als u namens uw organisatie een blog wil aanbieden dan kan u dit doen via de link "contentbeheer" binnen de blauwe bovenbalk.

Uw eerste blogs zijn niet meteen zichtbaar!
Uw eerste blog zal eerst goedgekeurd worden door een redacteur en is hierdoor niet meteen zichtbaar. Na verloop zal deze goedkeuring achteraf gebeuren en worden uw blogs meteen zichtbaar.