ZorgPortaal.nl

1) Datum en versie.
Deze gedragscode omvat versie 1.1 en is voor het eerst gepubliceerd op 21 september 2015 en voor het laatst aangepast en vervangen op 26 september 2015.

2) Wat is het doel van deze gedragscode?
Deze gedragscode geeft inzicht in de voorwaarden m.b.t. het gebruik van het ZorgPortaal.nl netwerk door geregistreerde organisaties en hun vertegenwoordigers. Niet alle situaties zijn te voorzien en deze gedragscode omschrijft de belangrijkste punten in duidelijke taal.

3) Wie zijn deze geregistreerde organisaties?
Binnen het ZorgPortaal.nl netwerk vallen alle gebruikers die zich hebben ingeschreven als vertegenwoordiger van een organisatie, onder andere binnen de groep: organisaties. Zij vertegenwoordigen een organisatie en zijn in de gelegenheid om voor hun eigen organisatie content te plaatsen, diensten te bestellen en instellingen te wijzigen. Een uitzondering betreft de groep wederverkopers. Deze hebben de mogelijkheid om, in opdracht van de betreffende organisatie, content te plaatsen en deze te beheren.

4) Wat is het ZorgPortaal.nl netwerk?
Het ZorgPortaal.nl netwerk bestaat uit enkele websites zoals zorgportaal.nl, zorg.nl, zorgkrant.nl, en zorgjob.nl, aangevuld met een groot aantal verwijzende domeinnamen zoals zorgforum.nl, zorgthema.nl, etc. Daarnaast versturen wij periodiek enkele nieuwsbrieven per e-mail. Tevens maken wij gebruik van de voornaamste sociale media zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter. Het ZorgPortaal.nl netwerk wil geen content ontwikkelen en fungeert als online facilitator en “doorgeefluik” voor de doelgroepen van organisaties, professionals en belangstellenden m.b.t. de Nederlandse zorg en welzijnssector.

5) Van wie is het ZorgPortaal.nl netwerk.?
ZorgPortaal.nl is een product van de stichting Care Net Holland (CNH), gevestigd aan de Molenstraat 164, 2681 BW Monster. CNH staat bij de k.v.k. ingeschreven onder nummer: 411.583.93. Binnen deze overeenkomst is CNH ook aangegeven als “beheerder”.

6) Wie mag zich registreren als (vertegenwoordiger van) een organisatie?
Alleen indien u door de door u te registeren organisatie geautoriseerd bent om informatie te publiceren binnen een openbaar medium als het ZorgPortaal.nl netwerk is het toegestaan om u te registeren als een vertegenwoordiger van deze organisatie. Het is o.a. verplicht om gebruik te maken van een e-mail adres waarbij de domeinnaam vergelijkbaar is met die van de organisatie website. Vanzelfsprekend moet uw organisatie een relevantie hebben met onze doelgroep. Dit ter beoordeling van de beheerder.

7) Gebruik van wachtwoorden.
Tijdens het registeren kiest u zelf een wachtwoord en deze kunt u op ieder gewenst moment wijzigen. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, uniek en niet eenvoudig te “raden” door derden. U mag uw wachtwoord nooit afgeven aan derden, ook geen helpdesk. Bij eventueel twijfel van misbruik neemt u zo spoedig als mogelijk contact op met de helpdesk van ZorgPortaal.nl. Wees u ervan bewust dat derden met uw accountgegevens veel schade aan kunnen richten aan uw en ons merk!

8) Zijn er eventuele kosten?
Het registeren en/of abonneren van een organisatie of gebruiker is gratis. Voor enkele (aanvullende) diensten vragen wij een vergoeding. Dit is in alle situaties duidelijk aangegeven en zonder extra autorisatie alleen van toepassing indien u daadwerkelijk betaald via Ideal of op basis van vooruitbetaling. Op onze offertes en diensten zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening van de stichting Care Net Holland (CNH) van toepassing, bij de k.v.k. gedeponeerd onder nummer: 411.583.93.

9) Mag ik alles plaatsen?
Nee… de door u geplaatste informatie moet relevant zijn voor onze doelgroep. Daarnaast is niet toegestaan om materiaal zoals foto’s, video’s, reacties, persberichten, evenementen, vacatures, etc. te plaatsen die ingaan tegen de Nederlandse wetgeving en in het bijzonder het copyright en de auteursrechten. Indien u twijfelt over de afkomst van uw content dan is het plaatsen niet toegestaan!. Ook het plaatsen van materialen die onnodig of overmatig kwetsend zijn voor derden en/of nadelig zijn voor de stichting Care Net Holland en haar partners is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan. De beheerder heeft het recht om aangeboden materialen zonder opgaven van reden te verwijderen, wijzigen en/of een functionaliteit tijdelijk of structureel te blokkeren. De beheerder heeft het recht om de aangeboden content binnen meerdere kanalen te publiceren. Vanzelfsprekend mag uw content niet schadelijk zijn voor ons systeem en/of onze bezoekers. Hierbij moet u denken aan virussen, mallware, etc. binnen uw content, websites, etc. Er is geen mogelijkheid om hierover in discussie of beroep te gaan. Een uitzondering betreft uitingen waaraan een spotlight is verbonden. In deze situaties zal de beheerder altijd vooraf of achteraf contact opnemen met de aanbieder.

10) Zelf verwijderen van (de door) uw geplaatste content.
In de regel bent u in staat om via het menu “contentbeheer” de door u aangeboden content op ieder gewenst moment te wijzigen en/of te verwijderen. In situaties waar de door u aangeboden content is doorgeplaatst naar derden, zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter, zal deze content niet volledig van het Internet verwijderd worden en is het muteren afhankelijk van de medewerking van derden. In situaties waar de door u aangeboden content een geïntegreerd onderdeel vormt, zoals bijvoorbeeld een discussie of een thema, kan het muteren en/of verwijderen van de door u aangeboden content te ingrijpend zijn voor het geheel en geweigerd worden. Dit ter beoordeling van de beheerder.

11) Reclame uitingen binnen uw content?
Reclame boodschappen zijn altijd duidelijk herkenbaar als reclame boodschap. Dit kan met de vermelding “advertentie” of “advertorial”. Uitzonderingen zijn: beroeps en organisatie nieuws, de opleidingendatabank, de vacaturedatabanken, het overzicht met organisaties en de agenda. Niet op alle plaatsen is het plaatsen van primaire reclame uitingen toegestaan. Reclame voor uw merk of product is toegestaan binnen de agenda, opleidingendatabank en vacaturedatabank. Beperkt toegestaan binnen persberichten, blogs, thema’s, polls en leerpaden / kennistesten. Niet toegestaan binnen de vraag en antwoord module / forums, reacties en het beroepsinhoudelijke nieuws.

12) Reclame voor geneesmiddelen.
Het is niet toegestaan om binnen de openbare onderdelen reclame te maken voor geneesmiddelen, zoals geregeld binnen de geneesmiddelenwet. Binnen de gesloten onderdelen is dit uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

13) Verzamelen van e-mail adressen en andere persoonlijke gegevens.
Om de privacy en de hoeveelheid spam richting onze bezoekers te beperken zijn e-mail gegevens van bezoekers niet beschikbaar voor organisaties. Een uitzondering betreft situaties waarbinnen de bezoeker hiervoor kiest en bijvoorbeeld een formulier invult voor meer informatie en/of een bestelling. Het is voor de bezoeker altijd duidelijk dat deze zijn of haar e-mail afgeeft aan derden. De betrokken organisatie heeft een gepaste privacyverklaring en garandeert een zorgvuldige afhandeling.

14) Het publiceren van medische content en/of beantwoorden van patiënt georiënteerde vragen.
Uitsluitend BIG geregistreerde en bekwame professionals zijn bevoegd om binnen het ZorgPortaal.nl netwerk medische adviezen te geven. Standaard worden zorgvragers verwezen naar de eigen huisarts en/of behandelaar. Om de privacy te waarborgen is het niet toegestaan om gepersonaliseerde patiënten informatie uit te wisselen via het ZorgPortaal.nl netwerk.

15) Aansprakelijkheid van CNH en partners.
CNH en haar partners zijn in geen enkele situatie financieel en/of in een andere vorm aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het niet, onjuist of het juist gebruik van de CNH diensten en/of producten. CNH heeft een inspanningsverplichting om eventuele schade waar mogelijk en wenselijk te beperken.

16) Aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger van een organisatie.
De vertegenwoordiger van een organisatie is in eerste instantie persoonlijk aansprakelijk voor zijn of haar gedrag en het gebruik van zijn of haar unieke account. Hieronder het niet naleven van deze overeenkomst en/of het bewust “beschadigen” van eigendommen en de goodwill van CNH (producten) en/of die van CNH partners. Eventuele kosten die gemaakt worden voor het herstellen van de eventuele schade zoals technische, marketing en Juridische kosten worden naar inzicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk op de vertegenwoordiger verhaald. In bijzondere situaties waarbinnen de vertegenwoordiger niet kan voldoen aan zijn of haar verplichtingen en aansprakelijkheid zal de organisatie van de vertegenwoordiger deze aansprakelijkheid onvoorwaardelijk en per direct overnemen.

17) E-mail nieuwsbrief voor alle vertegenwoordigers van een organisatie.
Om vertegenwoordigers van organisaties op de hoogte te houden van belangrijke en minder belangrijke ontwikkelingen rondom het aanbieden van informatie, statistieken, deze gedragscode. etc.  is een periodieke nieuwsbrief voor organisaties in het leven geroepen. Deze nieuwsbrief komt 2 maal per maand uit en is verplicht voor alle vertegenwoordigers van organisaties. Het uitschrijven van deze nieuwsbrief heeft tevens als gevolg dat uw organisatie account verwijderd wordt. Indien er geen andere vertegenwoordigers voor uw organisatie overblijven zal tevens uw organisatie verwijderd worden.

18) Wijzigingen binnen deze gedragscode.
De beheerder heeft op ieder gewenst moment het recht om deze gedragscode te wijzigen. Wijzigen zijn meteen van toepassing, mits anders aangegeven. Ingrijpende wijzigingen worden naar inzicht van de beheerder gemeld binnen de rubriek mededelingen. De laatste versie treft men binnen het hoofdstuk “informatie en support”.

19) Situaties waarin deze gedragscode niet in voorziet.
Het is vrijwel onmogelijk om deze gedragscode “waterdicht” te krijgen. In alle situaties is het Nederlands recht van toepassing en waar dit niet beperkt is door wetgeving heeft de beheerder de beslissende stem.

In de regel kan onze helpdesk uw account binnen enkele uren tot 3 dagen verwijderen. 

Uw stuurt hiervoor een e-mail naar helpdesk@zorgportaal.nl met het verzoek om uw account te verwijderen.

Gebruik a.u.b. het bij ons bekende e-mail adres zodat wij weten dat de mail van u afkomstig is en wij uw account ook kunnen vinden!

Het verwijderen is definitief en kunnen wij achteraf niet terugzetten!

Met het verwijderen van uw account zal ook uw profiel verwijderd worden. Eventuele reacties binnen de forums, onder de nieuwsberichten, etc. vormen een onderdeel van een groter geheel en worden niet automatisch verwijderd. In enkele situaties zijn wij in staat om uw reacties te anonimiseren.

 

voor organisaties

Een organisatie kan meerdere accounts koppelen. Geef het a.u.b. duidelijk aan als u een organisatie wilt verwijderen. Deze opdracht kan gegeven worden vanaf e-mail adressen die bij ons geregistreerd staan als medewerker / beheerder van uw organisatie. 

Tot een maximum van 25 evenementen en/of congressen plaatst u gratis via het onderdeel contentbeheer. 

Waar zichtbaar?
Naast publicatie binnen onze websites worden evenementen onder de aandacht gebracht via onze e-mail nieuwsbrief.

Toon de informatie binnen uw eigen website ...
Optioneel is het mogelijk om de titels en triggers van uw evenementen direct door te linken naar een webpagina binnen uw eigen website. Het extern linken is mogelijk vanaf € 4,95 per link en is instelbaar tijdens het plaatsen van uw evenement.

Stem uw evenementen af op het profiel van onze (geregistreerde) bezoekers ...
Tijdens het aanbieden van uw evenementen krijgt u verschillende vragen m.b.t. regio, doelgroep, etc. Met deze informatie stemmen wij uw content af op het profiel van onze bezoekers. Wees hier a.u.b. zorgvuldig. Bezoekers hebben de mogelijkheid om content van ongewenste aanbieders te blokkeren.

Extra aandacht voor uw evenementen ?
Tijdens het aanbieden van uw evenementen heeft u de mogelijkheid om extra aandacht in de vorm van een spotlight, tekstadvertentie, banner of advertorial in te kopen. U betaald eventueel via Ideal, vooruit of op rekening (indien geautoriseerd).

Hoe / waar plaatsen?
Als u bent ingelogd als geregistreerde organisatie dan ziet u in de blauwe bovenbalk een link naar "Content beheer". Zodra u hierop klikt ziet u verschillende mogelijkheden en een grote button met de tekst "Klik hier om uw content te plaatsen". Klik op deze button en beantwoord de vragen!

Het plaatsen uitbesteden?
Op basis van een betaald abonnement is het mogelijk om het plaatsen volledig uit te besteden aan onze redactie. U stuurt in dit geval uw persbericht, congres, etc. per e-mail en binnen de afgesproken tijd staat deze op de afgesproken plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met info@zorgportaal.nl.

ZorgPortaal.nl plaatst vrijwel dagelijks informatie door naar Facebook en Twitter. LinkedIn en Google+ zijn nog in voorbereiding.

Facebook
http://www.facebook.com/zorgportaal.nl

Twitter:
http://www.twitter.com/zorgportaal

Geregistreerde organisaties worden uitgenodigd om relevante nieuws en persberichten aan te bieden. Uw aanmeldingen worden, in de regel, achteraf gezien door de redactie. De redactie selecteert dagelijks enkele berichten en plaatst deze extra onder de aandacht.

Aanbieden nieuws:
Gebruik voor het aanbieden a.u.b. het hiervoor beschikbare formulier. Aanmeldingen via e-mail hebben in de regel een lagere prioriteit. De ingang naar het formulier treft u binnen contentbeheer, voor geregistreerde organisaties toegangkelijk via de link "contentbeheer" binnen de blauwe bovenbalk. 

Waar zichtbaar?

Nieuws heeft een breed bereik. Naast ZorgPortaal.nl en ZorgKrant.nl worden nieuwsberichten aangeboden via onze e-mail nieuwsbrief, RSS feeds, Twitter en Facebook.