ZorgPortaal.nl
Vorige pagina   Homepage
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 18 augustus psychotherapeut Gülsacan het bevel gegeven om met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden als arts, psychiater en psychotherapeut te stoppen. De inspectie heeft aanleiding om te twijfelen aan de kwaliteit van zijn zorgverlening. Omdat Gülsacan niet meewerkte aan een inspectieonderzoek, heeft de IGZ hem het bevel gegeven zijn werk neer te leggen.

In juli werd Gülsaςan door het Openbaar Ministerie in hechtenis genomen op verdenking van fraude, onder meer door als psychiater vermeend foutieve diagnoses te stellen. Vanwege de aard van de verdenking kan de inspectie niet uitgaan van verantwoorde zorgverlening bij verdere beroepsuitoefening. Daarom eiste de inspectie dat Gülsaςan zich onderwerpt aan toezicht. De inspectie heeft Gülsaςan twee keer uitgenodigd voor een gesprek hierover. Gülsaςan verscheen echter niet op de afspraken. 

Omdat de inspectie niet kan vaststellen of Gülsaςan bij werkhervatting zou voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, heeft de inspectie een bevel gegeven waarin Gülsaςan gelast wordt te stoppen met zijn werkzaamheden. Hij mag geen patiënten meer behandelen en ook niet als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) werken bij derden. 

Het bevel geldt tot Gülsaςan heeft kunnen aantonen dat hij wel verantwoorde zorg kan leveren. Wanneer hij zich niet aan dit bevel houdt, dan kan de minister van VWS hem een last onder dwangsom opleggen.


ZorgPortaal.nl bundelt krachten, kennis en ervaring.